Quản lý sản xuất dễ dàng, hiệu quả với báo cáo BI cập nhật tự động theo thời gian thực và thúc đẩy phát triển văn hóa hành động dựa trên số liệu

Xem báo cáo BI quản lý sản xuất

Giải pháp quản lý hiệu suất từng nhân viên

 

  • Quản lý sản lượng từng nhân viên.
  • Đo lường thời gian làm việc thực tế.
  • Báo cáo hiệu suất so với định mức.
  • Giám sát hành động khắc phục, cải tiến

Giải pháp iFactory Manufacturing System - iFMS

Giải pháp iFactory Manufacturing System – iFMS ứng dụng công nghệ chuyển đổi số hệ thống quản lý sản xuất

Thấu hiểu hệ thống sản xuất

Giải pháp iFMS dựa trên những nền tảng cơ bản của sản xuất: Nguyên vật liệu, Máy Móc, Con Người, Môi trường và Phương Pháp được phối hợp đồng bộ trong hệ thống bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong nhà máy sản xuất.

Công nghệ phần mềm

Nền tảng công nghệ Microsoft ổn định, hiệu quả và đa nền tảng mang đến khả năng phát triển và mở rộng các giải pháp chuyên sâu trong sản xuất.

Công nghệ kết nối dữ liệu – IoT

Năng lực thiết kế các giải pháp kêt nối dữ liệu từ thiết bị điên tử, cảm biến, PLC, OPC server, và các cơ sở dữ liệu khác từ hệ thống ERP SAP, Dynamix X, Oracle…

Giải pháp iFMS quản lý đồng bộ

   Sản phẩm

 

   Chất lượng

 

    Quy trình

Giải pháp Quản Lý Sản Phẩm

Thông tin chính xác tình trạng từng sản phẩm, cập nhật tự động theo thời gian thực báo cáo tiến độ sản xuất, sản lượng, hàng tồn, nguyên vật liệu sử dụng…

Giải pháp kiểm soát sản phẩm

Giải pháp Quản Lý Chất Lượng

Thiết lập kế hoạch kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra, đo lường và thử nghiệm chất lượng theo thời gian thực. Dễ dàng truy xuất lịch sử kiểm tra chất lượng của sản phẩm, nguyên vật liệu.

Giải pháp kiểm soát chất lượng

Giải pháp Kiểm soát quy trình 4M1E

Tích lũy tri thức sản xuất để phát triển bền vững năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo bằng quá trình liên tục

Chuẩn hóa

Kiểm soát

Cải tiến liên tục

Khắc phục và ngăn ngừa

Tiếp cận đồng bộ: Con người – Máy móc – Vật liệu – Môi trường

Man – Con người

Phát triển kỹ năng, hệ thống đào tạo, đánh giá năng lực, đo lường thành tích, ghi nhận ý tưởng cải tiến…

Material – Vật liệu

Kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng và kế hoạch kiểm soát, công thức vật liệu, kiếm soát tồn kho, đo lường sử dụng, truy vết nguồn gốc…

Machine – Máy móc

Kiểm tra định kỳ, kế hoạch bảo trì, tiêu chuẩn thiết bị, giám sát thông số, đo hiệu suất vận hành, biểu đồ kiểm soát cho bảo trì ngăn ngừa…

moi-truong

Environment – Môi trường

Kiểm soát cơ sở hạ tầng, chất thải, đo lường và đánh giá tác động môi trường, kiểm soát các hoạt động cải thiện môi trường…

Giải pháp kiểm soát quy trình 4M1E

Dịch vụ iFactory

Giải pháp Chuyển Đổi Số tổng thể

Thiết kế hệ thống

Đánh giá hệ thống hiện tại, thiết kế giải pháp chuyển đổi số theo kế hoạch phát triển nhà máy trong ngắn hạn và trong dài hạn.                                                                                                                                                                        

Phát triển phần mềm

Trên nền tảng hệ thống hoàn thiện của iFMS và điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động của nhà máy.                                                                                                                                                                                                                                                

Tư vấn thực hành

Chuyên gia tư vấn hướng dẫn thực thành đến từng nghiệp vụ cách sử dụng phần mềm, phân tích dữ liệu và ra quyết định dựa trên số liệu để đảm bảo quản lý hiểu nghiệp vụ để tự vận hành hệ thống sau chuyển giao.

Giải pháp Chuyển Đổi Số từng phần

Kết nối dữ liệu

Kết nối dữ liệu từ hệ thống máy móc, thiết bị đo, cảm biến, hệ thống PLC…. cho mục đích giám sát, báo cáo, truy vết lịch sử…..

Đo hiệu suất máy – OEE

Giải pháp kết nối, trang bị cảm biến để đo thời gian ngừng máy, ghi nhận lịch sử vận hành và báo cáo hiệu suất OEE.

Tích hợp dữ liệu

Tích hợp dữ liệu từ các hệ thống rời rạc thành một cơ sở dữ liệu thống nhất và các nhu cầu khai thác dữ liệu.

Phát triển ứng dụng

Phát triển ứng dụng quản lý theo nhu cầu riêng của nhà máy sử dụng trên máy tính cá nhân hay điện thoại.

Demo Day

Trao đổi trực tiếp với chuyên gia của chúng tôi về cơ hội chuyển đổi số cho nhà máy của bạn.