Chúng tôi tin rằng chuyển đổi số là cách thức để cải tiến năng suất, chất lượng và sáng tạo khi mọi hành động đều dựa trên số liệu. Với niềm tin đó, chúng tôi liên tục học hỏi, cải tiến và hoàn thiện giải pháp iFactory Manufacturing System (iFMS) thực tiễn, dễ áp dụng, chi phí đầu tư thấp phù hợp với nhà máy ở nhiều quy mô và năng lực quản lý.

Dự án chuyển đổi số tiêu biểu iFactory

Nghành In

Giải pháp

 • Phát triển sản phẩm: Phát triển mẫu, quản lý công thức màu, thiết kế, phê duyệt mẫu.
 • Quản lý kho: Vật tư, Kho màu sản xuất, Kho thành phẩm, giao nhận sản phẩm.
 • Quản lý kế hoạch: Kế hoạch sản xuất, sản lượng, tồn, nhập, xuất.
 • Kiểm soát quy trình: thời gian chạy máy, phiếu kiểm tra, đánh giá
 • Quản lý sản xuất: đào tạo, hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn, định mức, năng suất, chất lượng.

Nghành trang sức

Giải pháp

 • Kết nối đơn hàng từ trang thương mại điện tử, tạo đơn hàng sản xuất tự động.
 • Phát triển sản phẩm: Phát triển mẫu, quản lý thiết kế, phê duyệt mẫu.
 • Quản lý kế hoạch: Kế hoạch sản xuất, sản lượng, tồn, nhập, xuất.
 • Kiểm soát quy trình: thời gian chạy máy, phiếu kiểm tra, đánh giá
 • Quản lý sản xuất: đào tạo, hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn, định mức, năng suất, chất lượng
 • Quản lý kho: Vật tư, Kho màu sản xuất, Kho thành phẩm, giao nhận sản phẩm.

Nhà máy gia công giày

Giải pháp

Kết nối dữ liệu dây chuyển sản xuất để kiểm soát thông số vận hành, truy suất lịch sử máy. Đo được thời gian vận hành, thời gian ngừng máy.

Trạm quan trắc

Giải pháp

Kết nối dữ liệu hẹ thống quan trắc nước, truyền dẫn qua hệ thống 4G, truyền dữ liệu tới sở tài nguyên môi trường, hiển thị dữ liệu quan trắc trên web.